Picture of Per Mygind

Per Mygind

Jeg anvender en kombination af healing og meditation for at hjælpe mine klienter med at opnå balance i krop og sind. Jeg har en empatisk og rolig tilgang og tilpasser behandlingerne til den enkelte klients behov.

Bevidstheden Mark kanaliseret af Per Mygind 09-11-2017

Jeg øver mig. I flere forskellige ting på én gang, faktisk.

Den første ting jeg øver mig på, er at kunne modtage beskeder udefra og få dem kommunikeret videre. I dette tilfælde på skrift. Det vil sige kanalisering/klarsyn på skrift. -En af udfordringerne er at være ukritisk. At kunne starte på en sætning, som jeg ikke vil have startet på, hvis det var mine egne ord. Sætninger, hvor jeg ikke kender de næste ord og tænker “skal jeg starte forfra”? Men tit kommer der faktisk noget ud af det, som jeg slet ikke kunne forestille mig i starten af sætningen. En anden udfordring er, at fungere som “oversætter”. I hvert fald lige nu. Det er ikke sådan at ordene kommer flydende ned på papiret. De kommer igennem mig som tanker, sætninger, følelser og fornemmelser. Alt sammen noget, der skal formuleres.. En gang i mellem, tager min hjerne over og “sorterer” hvis der er noget, som ikke føles helt rigtigt. Eller noget, som er oversat/forstået forkert.

Og det er så den næste ting, som jeg øver mig på.. Er det sandt? Er det Marks ord? Og kan jeg tillade mig at skrive på vegne af Mark, Kristus, Hvide Ørn osv. -Jeg mener en trommeslager fra Nordjylland, som skriver på vegne af de store mestre og guider… Arh hva?

-Men det ér sandt. I hvert fald på en sådan måde, at det er inspirerende ord, som ikke kommer fra mig selv. Og det er lavet med den bedste intention. Det er ikke en fejlfortolkning eller omskrivning for egen vindings skyld (noget, som Bla. Kristus nok kan nikke genkendende til). Hvis det var noget, der kom fra min fantasi, noget, som jeg bevidst skrev, for at være interessant, havde det ikke været sandt. Nu er det en version af sandheden. Og det er nok til mig. Tænk engang, hvis vi fik adgang til sandheden om alt. Altså den eneste sandhed. Det tror jeg ikke at vi er klar til. Guider skal inspirere og støtte, og det er lige netop det, som jeg oplever med de ord, der kommer til mig. En inspiration.

Mens jeg skrev de sidste to afsnit oven over, gik der nogle ting op for mig, som jeg ikke havde tænkt før. Kanaliseret? Jeg ved det ikke 🙂 -Men den indsigt, har faktisk gjort den sidste ting, som jeg øver mig på meget lettere. Nemlig det at dele uden at være bange for hvad folk tænker eller om de, med et skarpere klarsyn end jeg ikke ser det, som sandt.

Og så har jeg fået det, som for mig er bevis nok på indholdet. Kanaliseringen starter med ordene “Vær hilset venner“. Og hvis jeg skal være helt ærlig kunne jeg ikke huske om det er Marks typiske velkomst. (Og det gav mig en tvivl om resten af indholdet). Så det ville jeg prøve at Google. Det (aller)første jeg faldt over, var en kanalisering af Mark, på Jonette Crowleys hjemmeside. Da jeg læste det, var jeg ikke i tvivl om at det var Mark, som havde været igennem hos mig. Så pyt med om den hilsen var typisk Mark. Den var der af en årsag.

Nu får I det 🙂

Vær hilset venner.

Jeg er Mark og jeg er kommet for at fortælle om universet. Universet er en del af noget større, som er usynligt for mennesker, men lige siden tidernes morgen, har der været noget usynligt og ufatteligt. En energi, som har udviklet sig, til at blive det observerbare univers og dig og jorden. universet er virkeligt uendeligt og ud af det uendelige blev det synlige univers skabt, med det, som er kendt som big bang. stof og frekvenser brød igennem fra de højere dimensionslag fordi det ville eksistere og skabes. Det guddommelige var til stede før universets start og det i kalder Gud er kun en lille bid af det oprindelige guddommelige. Energier og guider har kontakt til det guddommmelige, og I kan derigennem få en forståelse, som passer til jeres natur for, hvad gud er. Jeg selv kommer fra det usynlige univers og har inkarneret, ikke på jorden, men i det synlige univers. Jeg har direkte adgang til det guddommelige og jeg er her på jorden i en ikkesynlig form, for at lære menneskeheden om Gud. Ikke hele Gud, men en udvidet forståelse af jeres Gud.

 

Fra Jonette Crowleys hjemmeside (Dette læste jeg efter kanaliseringen)

“I am Mark. I have traveled a great distance in terms of energy. I come to bridge a gap between dimensions unknown. My world is on the other side of time, the other side of matter as you know it. I have come to birth new ideas. I have come in response to the thought requests of the world. I am a teacher and a student of the cosmos.”

Mark er en bevidsthed fra de ydre kanter af universet, som ikke har været inkarneret på Jorden.