Picture of Per Mygind

Per Mygind

Jeg anvender en kombination af healing og meditation for at hjælpe mine klienter med at opnå balance i krop og sind. Jeg har en empatisk og rolig tilgang og tilpasser behandlingerne til den enkelte klients behov.

Troen i dig med Frans af Assisi- Episode 1

Tro på dig

Nedenstående tekst er en kanalisering/inspiration fra Frans af Assisi

I første episode, møder vi os selv i vort udgangspunkt. Dette udgangspunkt har både positive og negative elementer. For at finde ind til vores sande jeg starter turen her med at rense ud i tidligere erfaringer, som vi ikke længere har brug for og som holder os tilbage. Tit er vi bange for at flytte os for meget, og det kan blive svært at gå i som menneske, når først vi har valgt i os selv, at vi er på vej videre på vores spirituelle rejse.

Frans er med, som guide og personlig vejleder hos alle, der er med i meditationsrækken. Frans har været igennem udviklingen selv. ikke bare som Frans af Assisi, men igennem flere inkarnationer. Du får adgang til hans erfaringer samtidig med at det, i tiden lige nu er blevet lettere at følge sin vej. Energierne hjælper og hele universet arbejder på at vi som mennesker får rykket os.

Som støtteenergi får vi besøg af Clara, der ligesom Frans har gået turen og fundet sin egen, sande vej. Clara er det feminine modstykke til Frans og var også tilknyttet Assisi og energierne på stedet.

Assisi er et knudepunkt (et af flere på jorden) hvor erfaringer og energier er lagret fra mange generationer. I Frans og Claras tid, var det nødvendigt at være fysisk til stede for at nyde godt af stedets erfaring, men det er det ikke mere. Nu kan vi blive forbundet fra dér, hvor vi er.

 

Da meditationen efterfølgende blev afholdt, havde jeg faktisk glemt, hvad jeg havde skrevet her. Så efter noget tid med Frans af Assisi, blev jeg gjort opmærksom af en af deltagerne at Claras energi også var repræsenteret. Jeg mærkede efter og fik et tydeligt “Ja”. Og da jeg efterfølgende genlæste ovenstående tekst blev jeg glad over at jeg jo faktisk allerede vidste at det både var Clara og Frans af Assisi, som støttede arbejdet 🙂